Brev till ledarsidan Skribenten till ledaren i UNT 1 augusti (Befria taximarknaden) känner tydligen inte till att den svenska taxinäringen avreglerades redan den 1 juni 1990. I likhet med vad som hände på Nya Zeeland togs reglerna om trafik till och från stationsorter/hemorter bort, liksom behovsprövningen av trafiktillstånd för taxi.

Det blev i princip helt fritt för envar att etablera en taxirörelse. Några krav blev dock kvar: För att få trafiktillstånd måste den sökande ha kunskaper om geografi, redovisning, säkerhetsfrågor, kunskap om sjukdomar och handikapp och om bästa sättet att assistera sjuka och funktionshindrade passagerare samt kännedom om sjukdomssymptom som innebär brådska till närmaste sjukhus.

Dessa kunskaper – samt ett rent utdrag ur belastningsregistret - krävs även av alla förare för att få taxiförarlegitimation. Jag undrar var vi hade varit om dessa krav på förarna tagits bort!

Efter avregleringen dök taxitjänsten Überpop upp. Überpop var kort sagt ett koncept för svarta pengar och den ”samåkning” som erbjöds innebar att man fick åka med förare utan utbildning, som hittade dåligt och som inte betalade skatt. Svenska Taxiförbundet genomförde nyligen experimentresor med Uber, där inte mindre än 94 av 112 taxiresor visade att föraren inte redovisade det pris kunden betalade via taxametern.

Taxiförbundet var positiv till avregleringen då vår bestämda uppfattning är att fri konkurrens på lika villkor gynnar både kunder och näringsidkare.

Fortfarande tenderar dock konkurrensen att sättas ur spel när aktörer hittar vägar att kringgå lagen. Så kan vi inte ha det. Vi måste värna om de företag som gör rätt för sig.

Biör Flygt

Styrelseordförande Uppsala Taxi 100000 AB

Svar direkt:

Att Svenska Taxiförbundet betygsätter Uber är som om satan skulle betygsätta gud. Det är helt enkelt inte trovärdigt. Biör lyfter bland annat att en taxiförare behöver geografiska kunskaper, jag får väl ge tillbaka genom att säga att han tydligen inte känner till manicken GPS. Att taxiförare har kunskaper om de saker Biör nämner är ju tacksamt, men knappast nödvändigt för att skjutsa någon i en bil. Likaså ett rent utdrag ur belastningsregistret. Med tanke på hur många andra yrkesgrupper som inte behöver det, är taxiförare knappast det första vi skulle behöva oroa oss för. Biör oroar sig för vad som skulle hända om dessa krav inte fanns. Svaret är förmodligen att taxibranschen skulle bli öppen för mer arbetskraft och att tjänsten skulle bli billigare. I Biörs ögon är detta emellertid inte önskvärt, då han sätter skråets intressen först.

Pontus Almquist

vik ledarskribent