Man kan dock köra in på Gånstavägen från JP Johanssons gata i höjd med Fannalunds förskola.

– Det är inte hela vägen som är avstängd, utan bara från Fannalundsvägen och cirka 390 meter sydöst, förklarar park- och gatuchefen Gunilla Eksudd.

Samtidigt har en del markarbeten påbörjats nedanför Fanna slott, eller Villa Fannalund. Där finns planer på en ny park med en dammanläggning, som EP tidigare berättat om.

Gunilla Eksudd säger dock att det inte är någonting klart än.

– Vad som blir i korsningen är fortfarande på planeringsstadiet, säger hon.