En färsk enkätundersökning bland länets kommuner visar att det råder obalans på bostadsmarknaden i hela länet. Det är underskott på bostäder i samtliga centralorter och till stor del även i övriga kommundelar.

– Vi har ett fortsatt bra ränteläge och tillskottet av nya aktörer som bygger bostäder har ökat. Men lånevillkoren har blivit hårdare och det är svårt för personer med lägre inkomst att få en bostad. Ett av de stora problemen är att det saknas bostäder för unga vuxna, säger länsstyrelsens bostadshandläggare Tomas Östlund.

En anledning till underskottet på bostäder är den befolkningsökning som sker i länet.

­– Enligt SCB växte vi med 7 598 invånare förra året, säger Tomas Östlund.

I Enköping är det underskott på bostäder både i centralorten och i övriga kommundelar.

I Håbo har man underskott på bostäder i centralorten men balans i övriga kommundelar. Det är Håbo ensam om i länet där övriga kommuner har underskott.

Både Enköping och Håbo har brist på ungdomsbostäder och servicebostäder, liksom de flesta kommuner i länet. Bostäder för nyanlända ordnas i samarbete med allmännyttan i samtliga kommuner. I Enköping har man ingen brist på dessa bostäder medan Håbo har ett underskott.

I undersökningen uppger kommunerna även hur många bostäder som man bedömer ska börja byggas under 2018 och 2019.

I Enköping behöver omkring 360 bostäder byggas per år och fram till år 2030 handlar det om drygt 5 000 bostäder.

Behovet av bostäder i Håbo ligger på 250 per år vilket är omkring 3 500 fram till år 2030.

I Enköping planeras, liksom i Tierp, en utförsäljning av hyresrätter för att möjliggöra nyproduktion.