Deltagarna i loppet springer från Bålsta på morgonen och kommer till Enköping vid lunchtid. Enköpings kommun kommer då bland annat att visa upp kultur- och fritidsverkksamheten i Tingshuset och utställningen i konsthallen. Deltagarna i loppet springer sedan vidare mot Västerås, Köping och Arboga.

Fredsloppet är en global stafett som vill främja internationell vänskap och förståelse, sedan starten 1987 har man besökt över 150 länder. Genom att överräcka en brinnande facklan ges folk från olika nationer en möjlighet att uttrycka sitt hopp för en bättre, ljusare framtid. Det svenska loppet startar i Stockholm den 23 juli och avslutas i Norge den 27 juli.