– Det ser bra ut på badplatserna nu. Att det regnat gör att det blir bättre utspädning av vattnet, det är värre när det blir stillastående och varmt, säger Johan Norén, hälsoskyddsinspektör vid kommunen.

Varje badsäsong gör kommunen tre planerade provtagningar av vattnet på alla de fem allmänna badplatserna, såsom Alstabadet och Bredsand. Detta i jakt på förhöjda bakteriehalter, som E. coli och Intestinala enterokocker, eller om det finns misstanke om dålig vattenkvalitet. Upptäcks något oskäligt genomförs fler uppföljningsprover, men detta är inget som behövs för tillfället.

– Vi tar proven med ungefär en månads mellanrum och nu såg vi inga tecken på höjda värden.

Artikelbild

| Badvattnet vid Koffsan har fått tummen upp av kommunens hälsoinspektör.

En badplats kommunen haft extrakoll på är Koffsanbadet, efter fjolårets ut brott av ehec-smitta.

– Vi tog extraprover där i maj som vi inte tar någon annanstans. Det såg bra ut där, det fanns inget spår kvar från förra året, säger Johan Norén.

På andra håll i länet avråds det från bad på grund av algblomning. Bland annat i Fjällnora och Lötsjön utanför Uppsala. Än finns det inga tecken på liknande vare sig i Enköping eller i Håbo.

– Det brukar komma mer under sensommaren, i slutet av juli. Förra året såg vi algblomning i början av augusti. Men badgäster kan höra av sig om de ser några tecken på alger, så kan vi sätta upp skyltar om avrådan till bad.