Vid länsstyrelsens inspektioner bedömdes merparten av mannens nötkreatur ha dåligt eller mycket dåligt hull. Mannen åtalades men nekade till brott och förklarade att det var svårt att få tag på foder av god kvalitet under den aktuella perioden. Enligt mannen var en del av djuren dessutom gamla.

Tingsrätten slår fast att det varit djurhållarens ansvar att ge djuren tillräckligt med foder. Enligt domstolen utsattes de djur som hade dåligt hull för lidande. Eftersom mannen inte förbättrat djurens situation, trots uppmaningar från myndigheten, fälls han nu för djurplågeri och brott mot djurskyddslagen.

Mannen döms till villkorlig dom, men slipper bötesstraff eftersom ett förbud mot att hålla klövdjur lett till betydande förluster i verksamheten, enligt domstolen.