Fastigheten har legat ute till försäljning på Hemnet i flera omgångar, senast under närmare ett år.

Nu verkar dock en försäljning vara nära.

– Vi har valt att ta bort Härjarö från Hemnet då vi inte saluför fastigheten längre. Vi har kommit så pass långt i diskussionerna med en part, säger Henrik Sandström, fastighetschef vid Genova Property som äger Härjarö.

Förhoppningen är att affären kan slutföras under september eller oktober.

– Som med alla fastighetsaffärer är det många saker som ska undersökas och diskuteras. Köparen har exempelvis undersökningsplikt och vill även besiktiga fastigheten. Det är lite mer omfattande eftersom det är flera byggnader och servitut på fastigheten, säger Henrik Sandström.

Vem som är den intresserade eventuelle köparen vill man inte gå ut med i det här läget. Men det handlar om ett bolag med flera verksamheter runtom i Sverige och fastigheten planeras att köpas i bolagsform.

– Detaljplanen för fastigheten medger inte bostadsändamål så antagligen är det någon form av verksamhet man får driva där, säger Henrik Sandström.

Det första utgångspriset låg på 22 miljoner men det sänktes senare till 15 miljoner.

Har fastigheten varit svårsåld?

– Både ja och nej. Intresset har varit stort men det är inte en okomplicerad anläggning eftersom planen inte medger bostadsändamål, säger Henrik Sandström

Härjarö består av en herrgårdsbyggnad på 600 kvadratmeter, en konferensbyggnad, tolv campingstugor, en stor servicebyggnad för camping, två grindstugor från 1908 och inte minst 13,5 hektar naturområde vid Mälarens strand med servitut på en småbåtshamn. Enligt detaljplanen ska anläggningen användas för konferens och