På sammanträdet med skolnämnden i Enköpings kommun i förra veckan stod en kvalitetsredovisning för grundskolan och förskolan på programmet.

Anders Härdevik, verksamhetschef för grundskolorna i Enköping, sa att han tycker att det är dags att uppnå ovan nämnda mål om betyg, gymnasiebehörighet och sedan gymnasieexamen för alla.

– Min bild är att vi kan lyckas med det här. Om inte kommer vi att ha förklaringar till det, sa han.

Artikelbild

| Anders Härdevik har högt uppsatta mål.

Det är hans bestämda uppfattning att alla ska ta sig igenom grundskolan.

– Nån gång ska vi leverera det vi har lön för, sa han.

Härdevik visade exempel på den screening som görs av elever redan i förskoleklass och som visar hur långt de har kommit när det gäller att läsa och skriva. En del är på en nivå som en elev i årskurs tre förväntas vara på och kan läsa. Andra kan inte en enda bokstav.

Det är viktigt att sätta in resurser tidigt för att få alla att lära sig läsa och skriva.

– Kan man inte läsa när man är i årskurs tre är man mer eller mindre ohjälpligt förlorad, sa förvaltningschef Frank Stoor.

Det sa Monica Avås (M) att det gav henne en klump av oro i magen med tanke på hur skolorna i så fall ska kunna hjälpa nyanlända.

– Med ambition och tid är man ändå inte ohjälpligt förlorad, lugnade Frank Stoor ledamoten.

Monica Tägtström Bergman, verksamhetschef för förskolorna, berättade om hur man med statsbidrags hjälp har kunnat minska antalet barn per personal. Statsbidragen ger cirka 40 årsarbetare, men dessa är inte utbildade förskollärare eftersom statsbidragen gäller för ett år i taget och att de inte ger underlag till tillsvidareanställningar.