Förra veckan berättade EP om förslaget, som en enhällig skolnämnd nu har antagit.

Den nuvarande förskolebussen, som köptes in begagnad och har använts i Enköpings sedan 2013, bedöms falla för åldersstrecket. I stället ska sex nya bussar leasas. Dessa bussar kommer att utgöra kommunens sex mobila förskolor.

Med nuvarande takt för kommunens folkökning behövs en ny förskola med cirka 120 platser varje år. De sex mobila förskolorna ger plats för 110 barn, nästan ett års behov med andra ord.

Monica Tägtström Bergman, som är chef för kommunens förskoleverksamhet, har konstaterat att det är ett snabbt sätt att få fram nya förskoleplatser. Men framförallt har hon förordat modellen med mobila förskolor för pedagogikens skull. Hon hänvisar till en undersökning vid Uppsala universitet som visar att mobila förskolor är bra för barns utveckling och lärande.

– Pedagogiken och undervisningen på en mobil förskola är bra för barnen, säger hon i ett pressmeddelande.

Målsättningen är att den gamla bussen ska ersättas med en ny under hösten och övriga fem ska börja rulla i Enköpings kommun i början av nästa år. En upphandling ska först genomföras. Hur väl sedan upphandlingsprocessen fortlöper kommer att vara avgörande för hur lång tid det tar innan bussarna är på plats.

Platserna på mobila förskolor blir betydligt billigare för kommunen än på vanliga permanenta förskolor. Man räknar med att barn på mobil förskola kostar ungefär 75 procent per plats jämfört med permanent förskola.

De mobila förskolorna ska dock inte ersätta permanenta förskolor, utan kommunen kommer att fortsätta att bygga nya permanenta förskolor även fortsättningsvis.