Samtliga åtta partier står bakom förslaget om en debatt i samband med fullmäktiges möte på kvällen den 14 maj.

"En metod att öka intresset bland medborgarna för politik", förklarar kommunfullmäktiges ordförande, Rolf Carlsson (S), som tillsammans med vice ordförande och de sex gruppledarna kommit överens om debattreglerna.

I förväg utvalda talare får fyra minuter var till ett inledningsanförande. Sedan har alla partier tre inlägg på en minut vardera i varje ämne.

Även den kommuninvånare som inte fysiskt befinner sig i kommunfullmäktigesalen ska ha möjlighet att följa debatten.

"KF-sammanträdet ajourneras under debatten, men sänds via webb-TV. Debatten ska behandla två ämnen, nämligen Landsbygd 2.0 och Integration".