Tidningen har tidigare berättat om hur skolnämnden beslutade att leasa sex förskolebussar. Men nu har skolnämnden ändrat beslutet om leasing till i att stället hyra in bussarna. Det ska vara både organisatoriskt och ekonomiskt mer fördelaktigt för kommunen.

Det finns idag en förskolebuss, som ägs av kommunen. Den ska bytas ut och säljas. Tanken har varit att bytet ska ske under hösten, men det beror på hur lång tid upphandlingen tar. Upphandlingen genomförs i samarbete med Heby kommun.

– Så fort vi får den första bussen ska den gamla bussen bytas ut. Sedan ska vi fylla på med fler under våren. Det är planen, berättar Monica Tägtström Bergman som är chef för kommunens förskoleverksamhet.

Artikelbild

| Monica Tägtström Bergman ser stora fördelar med förskolebussarna.

Hon förklarar att förskolebussarna är tänkta att bli en långsiktig lösning, även om bussarna också kan vara ett mer flexibelt sätt att ordna förskoleplatser än att bygga sig till fler platser.

– Det är naturligtvis ett väldigt bra sätt för oss att skaffa fler platser, men förutom det är det en annan typ av förskoleverksamhet där vi ser att barnen får större möjligheter att vistas på olika platser i samhället. Det finns en annan mening med bussen. Vi tänker inte att nu ska det här vara bara ett år eller så, utan vi tänker långsiktigt, säger Monica Tägtström Bergman.

Förskolebussarna kommer att utgå från befintliga förskolor. Det är ännu inte bestämt vilka. Barnen som kan komma i fråga ska vara i 4- till 5-årsåldern. Av säkerhetsskäl ska två av tre pedagoger per buss kunna köra.

– Vi ska dra igång en marknadsföringskampanj för att locka pedagoger, men också tala om att det här är på gång och vilka ställen det ska vara på. Sedan vill vi förstås också intressera föräldrar för förskolebussarna, säger Monica Tägtström Bergman.