Om Enköpings kommuns befolkning fortsätter att öka i nuvarande takt behövs det en ny förskola med cirka 120 platser varje år.

Genom att utöka dagens enda mobila förskola till sex stycken kan kommunen snabbt erbjuda ytterligare 110 barn förskoleplats.

Det blir även betydligt billigare än att bygga nytt. Kostnaden per barn på mobil förskola blir ungefär 75 procent av kostnaden på permanent förskola.

Artikelbild

| Den gamla förskolebussen föreslås säljas och ersättas med sex nya som ska leasas.

Och det går mycket snabbare än att bygga. Tiden från det att skolnämnden beställer bygget av en ny förskola tills den står färdig på plats sträcker sig ända upp till fem år.

Det andra snabba alternativet, att hyra förskolepaviljonger, är ett dyrt alternativ. Då är förskolebussar både snabbare och billigare

Förslaget till skolnämnden är att göra sig av med den nuvarande förskolebussen, som kommunen äger, till hösten och att leasa en ersättare. Sedan ska ytterligare fem bussar leasas från 2019.

Monica Tägtström Bergman, chef för förskoleverksamheten på utbildningsförvaltningen, berättar om en kartläggning som Uppsala universitet har gjort och som visar hur bra mobila förskolors undervisning är för barnens utveckling och lärande.

– Det här gör vi både för att pedagogiken och formen för undervisningen på en mobil förskola är bra, men också förstås för att det är ett snabbt och lättillgängligt sätt att få platser, säger Monica Tägtström Bergman.

– Vi ligger efter med att bygga förskolor och vi tänker fortsätta att bygga förskolor så klart. Men det här är ett bra alternativ och även en valmöjlighet för föräldrar att få välja den här formen av förskola, säger hon.

Kommunen skulle kunna använda förskolebussar som ett flexibelt verktyg för att klara oväntade toppar med förskolebarn.

– Om sen behovet av platser minskar blir det lätt att göra sig av med en buss också. Därför är det bra att ha de mobila förskolorna som komplement till de vanliga förskolorna.

Tanken är att de sex mobila förskolorna ska utgå från ordinarie förskolor på olika geografiska platser i kommunen. Verksamheten vänder sig till äldre förskolebarn i fyra- till femårsåldern..

De mobila förskolorna blir ungefär som avdelningar på vanliga förskolor. Förskolebussen ger sig inte av till den dagliga verksamheten ute i skog och mark förrän efter morgnarnas rusningstrafik. Även eftermiddagstrafiken undviks. Morgnar före klockan 9 och eftermiddagar efter 15 har barnen och pedagogerna en fast plats att vara på i den ordinarie förskolan.

– Vi får se hur det här går. Det kanske blir jättesuccé och då kanske vi ska utöka ännu mer, men i dagsläget tänker vi oss de här sex mobila förskolorna, säger Monica Tägtström Bergman.

Den nuvarande mobila förskolan har varit i gång i Enköping sedan 2013.