Omsorgsföretaget Humana har i sin årliga undersökning Tillgänglighetsbarometern ställt en fråga till kommunerna om hur stor andel av de kommunala badplatserna som är tillgängliga och användbara för personer som använder rullstol. För att badplatsen ska anses vara tillgänglig förutsätts att möjligheten finns att ta sig i och ur vattnet.

Enköpings kommun har svarat att 75 till 100 procent av de kommunala badplatserna är tillgängliga.

Håbo har ingen tillgänglig badplats. Det samma gäller Älvkarleby i länet. Knivsta, Uppsala och Östhammar har 1 till 49 procent tillgängliga bad. Heby och Tierp har inte svarat.

"Enköping tillhör en minoritet i landet som har över hälften av badplatserna tillgänglighetsanpassade", skriver Humana i ett pressmeddelande.