I somras fick tillförordnade chefen för Landstingsservice ett telefonsamtal från vd:n på ett Uppsalaföretag inom byggbranschen. Enligt företagaren hade en tjänsteman hos Landstingsservice bett honom salta priset på ett byggprojekt som företaget utförde åt landstinget. Enligt vd:n begärde mannen att priset skulle höjas med 46 000 kronor. I polisförhör som senare hölls hävdar vd:n att han blev så paff att han inte visste vad han skulle svara.

Telefonsamtalet blev starten för en utredning som nu lett till att den landstings­anställde åtalas. Tjänstemannen arbetade bland annat med att undersöka behovet av renoveringar på landstingets fastigheter.

Fallet har utretts av åklagare vid riksenheten mot korruption som på onsdagen lämnade sin stämningsansökan till Uppsala tingsrätt. Den tidigare anställde åtalas för tagande av muta i tre fall. I ett mejl som han 2013 skickade till chefen på ett bygg­företag i Uppsala, som utförde arbeten åt Landstings­service, skrev tjänstemannen: ”ska bygga en bro i limträ, undrar om man kan få material genom er?” Lite senare lämnade tjänstemannen över en ritning på bron till byggchefen, med en önskelista på material. Byggchefen har i förhör förklarat att han sade blankt nej till mannens begäran.

Önskemålet om att salta en räkning med 46 000 misstänks ingå i ett upplägg där den anställde ville få sin bil omlackerad, men låta landstinget stå för kostnaden genom att summan maskerades som extra materialkostnadert. Slutligen åtalas mannen för att ha bett om två biljetter till Italien från en annan företagare.

Den åtalade mannen har i polisförhör förnekat att det rört sig om några försök att få mutor. Han har bland annat förklarat att han bara ville veta om det gick att köpa byggmaterial till rabatterat pris. Prispålägget på en räkning kan ha gällt en skuld från ett tidigare byggprojekt som behövde regleras, enligt tjänstemannen.

I förhör har tjänstemannen medgett att han ställt vissa frågor till leverantörerna, men förklarat att han sett det som erbjudande om att sponsra honom, inte som mutor.

Landstingsservice uppger att de skärpt sina rutiner sedan misstankarna väcktes:

– Vi har extra fokus på de här frågorna och har förstärkt internkontrollen. Vi fortsätter informera våra leverantörer om att de ska vara uppmärksamma på sådana här situationer, säger förvaltningsdirektör Thomas Thunblom.

Den åtalade tjänste­mannen fick lämna sitt arbete på Landstingsservice när misstankarna uppdagades.