Det är snart 25 år sedan Båp och Owe Fröjd gjorde entré på den lokalpolitiska scenen.

Bålstapartiet har genom åren samarbetat både till höger och till vänster, varit i både majoritet och opposition, ibland utfrysta och i blåsväder och har efter valet 2014 ett valtekniskt samarbete med Sverigedemokraterna. Det har ökat värdet på de två båp-mandaten, men har också stärkt SD:s nämndrepresentation.

Bålstapartiet var som störst efter valet 2006. Nästan 15 procent av Håboborna röstade då in sex båp-mandat.

– Jag tror att vi har stora chanser att gå framåt igen. Vi är nästan det enda parti som haft en dialog med väljarna under hela mellanvalsperioden, säger Owe Fröjd.

Men hans debattvilja och synlighet i sociala medier kostar på.

– Jag har fått otrevliga och hotfulla kommentarer, men varför ska jag låta mig tystas av en handfull personer som sitter hemma bakom tangentbordet och hatar, undrar han.

Fröjd säger att han inte är den som börjar prata politik när han är i tjänst bakom ratten i sin taxirörelse.

– Men folk känner igen mig, de frågar och då svarar jag. På så sätt har jag väl bedrivit valrörelse i taxin senaste åren. Lokal demokrati är viktig, det är ju därför jag håller på med det här, säger han.

Hur stort inflytande tycker du att ditt parti har inom Håbopolitiken?

– Ganska stort inflytande, tack vare kloka förslag, stor kompetens och lång erfarenhet av att genomföra lokalpolitik, svarar han.

Eftersom oppositionen är i majoritet så tycker han att det har varit lätt att förankra bra, eller avstå mindre bra, beslut med både S och SD.

På vilka områden framförallt känner du att ditt parti skulle ha lyckats bättre än nuvarande kommunregering?

– Deras förmåga att få i gång byggandet av bostäder och ett parkeringsdäck i stationsområdet har varit ett ren katastrof. Det enda som har hänt är att de i förtid rev vänthallen och stängde grillkiosken 1,5 år för tidigt, helt i onödan. Det hade vi inte tillåtet, säger han.

Här räknar Owe Fröjd även upp en rad andra frågor, till exempel bygget av förskolor.

– Vad ger du den nuvarande kommunledningen för betyg (betygsskala 1-5)?

– En svag etta!

Vad har den gjort bra?

– Med nya kommunalrådet har man i alla fall försökt att få till ett uns av samverkan.

Och mindre bra?

– Utan ledning och styrning har det mesta gått snett. En förlorad mandatperiod.

Välj tre saker som du vill genomföra i Håbo efter valet?

– Försöka få till 15-minuterstrafik på pendeltågen, eventuellt med hjälp av en ny pendeltågstation, Västra Bålsta. Sans och balans i bostadsbyggandet och kommunala ordningsvakter, ungefär som de kvarterspoliser som fanns tidigare.

Vad tycker du och ditt parti är det viktigaste i processen med ett nytt Bålsta centrum?

– Hela det arbetet har kapsejsat. I dag har alla avtal förfallit. Man bygger en ny busshållplats för kommunala pengar för att möjliggöra nya bostäder, men utan att ha några avtal om vilka bostäder som skall byggas, säger han.

Du företräder ju ett lokalt parti, men hur kommenterar du opinionssiffrorna på riksnivå?

– På riksplanet måste man nog hitta nya majoriteter. Oavsett olika ideologier så borde det finnas sakfrågor som man kan bygga ett samarbete omkring.

– Bålstapartiet har under den här mandatperioden haft en bra diskussion med SD. Det som är bra för Håbo är bra för Håbo oavsett vem som stödjer eller lägger förslagen.