Redan för fyra år sedan uppmärksammade Tiefensee, mångårig förvaltare av Granåsens naturreservat och andra skogar i Håbo kommun, om kulturarvet.

" Det är ett gammalt gårdsrökeri som är otroligt väl bibehållet... Väggarna består av två lager tegel, så även om det yttre lagret har trasats sönder så finns det inre kvar".

Nu har han påmint kommunen i ett nytt medborgarförslag. Han undrar varför inget har hänt.

Här är inte politikerna eniga med tjänstemännen som utrett förslaget:

"Det är viktigt att bevara kulturmiljön, som är värdefull för Håbo kommun. Det är också önskvärt att torpens uthus och övriga byggnader så som denna tegelbyggnad hålls i gott skick. På grund av kostnaden föreslår förvaltningen att medborgarförslaget avslås. Att återställa smedsstugans tegelbyggnader bör tas med i ett större sammanhang".

Kommunstyrelsen håller dock med Tiefensee, "medborgarförslaget bör bifallas", och på måndag kväll ska frågan beslutas i kommunfullmäktige. Kostnaden för att åtgärda byggnaden exteriört bedöms till mellan 250 000 och 300 000 kronor.