Räddningstjänsten ska ha lyft bort trädet vid 21-tiden.