Närmare 600 förskolebarn ska sprida fröbomber av lera, jord och frön, göra en regnbåge av petflaskor med färgat vatten, sjunga och dansa när de intar Sågverkstorget torsdag 16 maj.

– Det ger en jättehäftig kraft och vi-känsla, säger förskolepedagog Frida Ström.

Förskolans dag har firats ända sedan 1984, men det är bara tredje året som Knivstas förskolor gör gemensam sak av dagen. Det gör de genom att visa upp kommunens projekt "Barns röster om världen".

Artikelbild

| På jordgloben i Knivstas kommunhus finns barns tankar om olika djur.

– Projektet går ut på att skapa nätverk mellan förskolorna och att låta barnen ta plats i det offentliga rummet, säger Frida Ström.

"Barns röster om världen" leds av henne och Christina Gottfridsson. Båda är utbildade ateljeristor. Det innebär att de handleder kommunens förskolepedagoger i hur de kan lära barnen saker genom att skapa tillsammans med dem. I olika workshops får pedagogerna kunskap, inspiration och pysselmaterial som de tar med sig till barnen ute på förskolorna.

– Vi vill öppna upp för reflektion genom att ställa frågor till barnen. De får ett material och får fantisera kring frågor som "När dör ett äpple?" och "Hur blir man kompis med en mask?", berättar Frida Ström.

Hon betonar att idéerna och skapandet ska komma från barnen själva och inte bli en vuxengrej. Årets tema i "Barns röster om världen" är hållbar framtid, djur och natur.

Artikelbild

| Här kan man öva på att källsortera skräp.

– Barnen värnar otroligt mycket om naturen och det som lever, säger Christina Gottfridsson.

Projektet har mynnat ut i en fantasirik utställning som visas i och utanför kommunhuset till och med fredag 24 maj.