Stellan Bergmans 96-åriga mamma bor sedan sju år tillbaka på demensavdelningen på äldreboendet Estrids gård i Knivsta.

Där har temperaturen gått upp till 33 grader och i hennes eget rum ligger temperaturen på 28-30 grader.

– I den här hettan tillbringar hon dygnets alla timmar, dag ut och dag in. Min mamma är bara en av alla drabbade och hon bor på skuggsidan av huset. Jag vågar knappt tänka på hur det är för de som bor på solsidan, berättar Stellan Bergman, som försökt bringa klarhet i vem som har ansvar för de gamla.

Artikelbild

| – Knivsta kommun är helt överrumplad trots att det har varit varmt sedan mitten av maj, säger Stellan Bergman.

Men resultatet har varit magert. Han har bollats runt mellan tjänstemän och politiker med svar som han beskriver som otillfredsställande.

– Det är en riktig cirkus där alla skyller på varandra och ingen verkar riktigt bry sig, säger Stellan Bergman, som under den här tiden installerat en fläkt i moderns rum.

Vi har tagit del av hans mejlkonversation med Mats Ståhl Elgström, socialchef och biträdande kommundirektör. Ett svar lyder så här:

"Lägenheterna går att jämföra med en ordinarie hyreslägenhet. Då är det framförallt hyresgästens ansvar att vidta åtgärder för att sänka värmen i lägenheten."

– Det är givetvis fullständigt orimligt att ”hyresgästerna” , alltså de dementa, ska kunna ta det här ansvaret. Inte heller kan en dement förväntas klara av att sköta ett AC-aggregat, säger Stellan Bergman.

Men den åsikten delas inte av Mats Ståhl Elgström. Han förklarar att Estrids gård består av 56 lägenheter med gemensamhetsutrymmen och att kommunen vidtagit åtgärder för att sänka värmen i de gemensamma ytorna. Det pågår även en diskussion med fastighetsägaren Rikshem om fastighetsägarens ansvar att sänka temperaturen i hela huset.

– Det är inte per automatik så att kommunen ordnar fläktar till alla. Personer med demens har anhöriga eller god man som kan ombesörja detta, säger Mats Ståhl Elgström.

Han påpekar också att Estrids gård är en verksamhet bland många verksamheter och att kommunen har en krisgrupp aktiverad sedan mitten av juli för att hantera, följa och vidta eventuella åtgärder.

– Vi ska självklart utvärdera hur vi kan agera i framtiden.

Har ni agerat för sent i sommar?

– Nej, det tycker jag inte. Men vi kan bli ännu mer tydliga med hyresgästens ansvar. I det fall det krävs, även de anhörigas eller gode mannens ansvar, säger han.