På tisdagen presenterades nya siffror från Sveriges kommuner och landsting över hur nöjda patienter är med primärvården. Näst högst totalbetyg i Uppsala län får Knivsta Läkargrupp, där 94,3 procent av de slumpvis utvalda patienterna förra året hade ett positivt intryck av vården. Betyget är 15,7 procentenheter högre än det som ges till den offentligt drivna vårdcentralen i Knivsta.

Specialistläkaren Monika Leissner har under sina sex år som verksamhetschef sett ett stigande betyg från patienterna. Framgången tror hon är en kombination av bland annat bra miljö och välfungerande samarbete mellan personalen.

– Detta är ett kvitto på att man gör rätt, säger hon.

Snittbetyget för primärvården i hela länet är 79,4% procent nöjda patienter. Den enda vårdcentral i länet med högre betyg än Knivsta läkargrupp är Öregrunds vårdcentral – som även den drivs av Praktikertjänst.