Knivsta kommun har inrättat en helt ny tjänst som natur- och vattenvårdare.

– I och med att Knivsta växer jättefort är det viktigt att planera för hur naturområden intill tätorterna tas tillvara på bästa sätt, säger nyanställda Carin von Köhler.

Bland annat ska hon jobba med naturinventeringar och naturreservatsfrågor och förvaltning av kommunens naturmark.

Hon ska även förbättra vattenkvalitén i Knivstaån och göra ån mer tillgänglig för Knivstaborna.

– Det finns väldigt mycket fin natur i kommunen. Jag hoppas kunna bidra till att locka ut fler människor och hjälpa en del att få upp ögonen för intressanta svampar, växter och djur som finns mer eller mindre runt knuten, säger Carin von Köhler.