Sedan årsskiftet patrulleras Uppsalas och Knivstas gator av polisvolontärer. Nu efterlyser polisen fler Knivstabor som vill ställa upp. Måndag 1 oktober blir det informationsmöte i polishuset i Uppsala.

Uppdraget innebär att på sin fritid hjälpa polisen i det lokala brottsförebyggande arbetet och med att stödja brottsoffer. Efter urval, lämplighetsbedömning och rekrytering ges en kortare grundutbildning. Målet är ett tryggare samhälle med minskad brottslighet.