Mängden anmälda förbrytelser har minskat med knappt 20 procent jämfört med förra året visar ny statistik från polisen. Totalt anmäldes 1513 stycken brott under 2017, jämfört med 1880 under 2016.

Av de åtta brottstyper som polisen mäter, är bostadsinbrott den enda som ökar. Avdelningen som minskar mest är ”alla typer av ofredanden”, som minskat med drygt 29 procent och är på den lägsta nivån sedan 2014. Likadant är det med vålds-, narkotika- och trafikbrotten.

– Det är en generell nedgång och det är positivt, det är jättebra. Samtidigt är det tråkigt med ett ökande antal bostadsinbrott, säger Örjan Brodin, kommunpolis Knivsta kommun.

Enligt polisen, är skadegörelse den brottstyp som har lägst anmälningsbenägenhet. Polisen menar att det fanns massor av klotter i Knivsta kommun under förra året och anser att fler anmälningar borde ha kommit in. Örjan Brodin uppmanar folk att anmäla dessa förbrytelser.

Bostadsinbrott är den indelningsgrupp som har en negativ trend, upp med 29 procent jämfört med 2016. Det är det största antalet någonsin under ett kalenderår. Med ett par undantag utfördes alla intrång innan den 14 juni förra året.

Örjan Brodin menar att det är svårt att avgöra varför antalet ökade under första halvåret men förekom inte under hösten och vintern.

– Första halvåret var det jättemånga och sedan på hösten helt dött. En pusselbit är grannsamverkan men det är jättesvårt att säga varför de generellt ökar, säger Örjan Brodin.

Dock verkar trenden med antalet intrång återigen ha vänt uppåt efter årsskiftet.

– När det sker bostadsinbrott satsar vi så mycket krut som möjligt. Vi arbetar med så mycket brottförebyggande som vi kan, och vi försöker hålla folk alerta. Men det känns tråkigt med två fullbordade inbrott och ett försök under förra veckan. Det kanske är på gång igen, säger Örjan Brodin.

Finns det något råd du kan ge för att minska risken att råka ut för bostadsinbrott?

– Häng på trenden och gå med i grannsamverkan, i det området man bor. Uppemot 25 procent av Knivstas hushåll som är med, men det är 75 procent kvar. Vi kör en utbildning den 13 mars. Alla är välkomna dit, säger Örjan Brodin.