Nu är det stopp för webbsidor med olämpligt innehåll på datorer inom kommunens skolors väggar. Ett URL-filter har kopplats till det trådlösa nätverket inom utbildningskontorets alla verksamheter.

De internetadresser, så kallade URL:er, som filtreras bort kan handla om pornografi, våld, droger, hatpropaganda eller piratkopiering.

Filterprogrammet hindrar dock inte elever från att nå bortsållat innehåll med sina mobiltelefoner via privata mobila nätverk.

Eftersom risken finns att även visst undervisningsmaterial blockeras ska insatsen följas upp och redovisas för utbildningsnämnden i december.

URL-filtret installerades i måndags, 3 september, till en kostnad av 40 000 kronor. Därefter bakas det in i kommunens ordinarie brandväggstjänst.