Livsmedel Dagligvarujätten Icas ägarbolag Ica-gruppen redovisar en vinst före skatt på 837 miljoner kronor för andra kvartalet. Det kan jämföras med vinsten på 869 miljoner kronor motsvarande period 2018.

Resultatet tyngs av en reaförlust på 382 miljoner kronor från försäljningen av Hemtex. Exklusive jämförelsestörande poster ökade rörelsevinsten till 1 365 miljoner kronor, från 1 041 miljoner kronor.

Omsättningen uppgick till 30 529 miljoner kronor, jämfört med 29 258 miljoner kronor ett år tidigare. Det motsvarar en ökning med 4,3 procent.

"Även i årets andra kvartal har vi en bra resultatutveckling i koncernen och en god försäljningstillväxt, med fortsatt hög ökningstakt i vår e-handel", skriver vd Per Strömberg i en kommentar.

"Ica-butikernas försäljning följer i stort marknadsutvecklingen såväl under andra kvartalet som för hela första halvåret och vi bibehåller vår starka marknadsposition", fortsätter han.