Ekonomi Biometriföretaget Fingerprint Cards redovisar en vinst före skatt på 2,3 miljoner kronor för årets andra kvartal, att jämföra med brakförlusten på 587,9 miljoner kronor motsvarande period i fjol.

Den underliggande vinsten, enligt måttet ebitda, blev 44 miljoner kronor, jämfört med minus 402 miljoner andra kvartalet 2018.

Intäkterna sjönk till 381,8 miljoner kronor, från 389,9 miljoner kronor ett år tidigare.

"Fingerprints leveransvolymer ökade under kvartalet, och jag bedömer att vår marknadsposition inom kapacitiva sensorer för smartphones har stärkts, med en marknadsandel som för tillfället ligger något högre än siffran för helåret 2018", skriver vd Christian Fredrikson i delårsrapporten.