Naturvårdsverket vill stoppa all utfodring av vildsvin, för att begränsa stammen och minska djurens skadeverkningar. Vildsvin fördärvar odlingsmark och är inblandade i allt fler trafikolyckor.

Utfodringen kan ha olika motiv. Jägare använder den som ett sätt att locka vildsvin till vissa platser, och har ibland lagt ut för stora mängder av exempelvis majs eller rotfrukter. Men enligt Jägareförbundet har detta förändrats.

Den olämpliga utfodringen minskar väldigt snabbt, säger Daniel Ligné, riksjaktvårdskonsulent på Svenska jägareförbundet.

Han hänvisar till studier som gjorts tillsammans med Sveriges lantbruksuniversitet (SLU).

För fem, sex, sju år sedan förekom ganska mycket olämplig utfodring, medger Ligné.

Ingen effekt?

Samtidigt tvivlar han på effekten av ett förbud.

Man har förbjudit utfodring i en del länder på kontinenten. Det har inte minskat vildsvinsstammen alls, hävdar Daniel Ligné.

Jägarna pekar på en annan åtgärd, som är på gång, för att minska stammen.

I dag måste den som vill sälja vildsvinskött ta det till en vilthanteringsanläggning. Det viktigaste skälet är att man vill hålla koll på farliga trikiner, en sorts rundmaskar som kan vålla sjukdom hos människor.

Skicka trikinprov

Men enligt ett nytt förslag från Livsmedelsverket ska det bli möjligt för jägare att själva ta trikinprov, skicka dem till ett laboratorium och få svar inom någon dag.

Vi vill ha ett samlat digitalt system, där konsumenten själv ska kunna hitta uppgifter om köttet, säger Arja Kautto, projektledare på Livsmedelsverket.

Från jägarhåll tror man att jakten kan öka betydligt om köttet blir enkelt att sälja småskaligt – till vänner, arbetskamrater och andra.

Förslaget är att en jägare ska få sälja kött från fem vuxna djur, eller sju kultingar, under ett år.

"Konsumenterna styr"

I dag skjuts cirka 115 000 vildsvin per år i Sverige. Livsmedelsverket, som analyserat situationen tillsammans med många intressenter, vill höja den siffran till 150 000.

Det skulle ge minskade kostnader både i jordbruket och i trafiken, säger Arja Kautto.

Men hon är tveksam till hur stor efterfrågan på köttet är.

Vissa vilthanteringsanläggningar står med lager av vildsvinskött. Detaljhandeln frågar inte efter det, eftersom kunderna inte gör det. I slutändan är det konsumenterna som styr, säger Kautto om vildsvinsjakten.