Bostad För första gången kan Hyresgästföreningen se vilka som är de vanligaste anledningarna till att medlemmar vänder sig till föreningen för att få rådgivning, rapporterar Hem & Hyra.

Vanligast är det att be om rådgivning för olika brister i lägenheten, därefter kommer rådgivning om rättigheter och skyldigheter.

De vanligaste inrapporterade bristerna är i köket, därefter badrummet. Många ringer för att rapportera problem i samband med renoveringar.

Störningar från grannar är inte särskilt vanliga.

Det finns en bild av att störningar är vanliga, men de dominerar inte alls bland våra ärenden. Det är inte ett herrans liv i hyreshus! säger Love Börjesson, senioranalytiker på Hyresgästföreningen, till Hem & Hyra.

Problemen varierar över landet. I Stockholm och Göteborg är det vanligare med frågor om lägenhetsbyte och att överlåta hyreskontrakt, rapporterar Hem & Hyra.

hem