2014 köpte Olands fastighetsutveckling en tomt vid Prästgårdsvägen i Alunda. Året efter börjades 23 bostäder att byggas och som sedan såldes. Nästa del i projektet är redan i full gång och för ungefär två månaders sedan kunde Alundaborna se att en ny huskropp började resan i området.

– Sista mars är det tänkt att det blir inflytt i det första huset, säger Dan Brolén som tillsammans med Stefan Gustavsson står bakom bygget.

Suterränghuset kommer ha sammanlagt 13 insatslägenheter i tre plan och innehålla sex treor, fem tvåor och två 1,5:or.

– Vi bygger ganska stora lägenheter. Det var lättast att sälja tvåorna, men vi hade trott att det skulle gå snabbare att bli av med treorna. Tvåorna är stora och bra planerade så de gick åt direkt, förklarar Dan Brolén.

Hittills är elva av lägenheterna sålda, en är på väg att säljas och en trea finns kvar.

– Det finns helt klart ett uppdämt behov av lägenheter i Alunda, säger Stefan Gustavsson.

I tomtens detaljplan finns redan ytterligare ett flerfamiljshus planerat och tanken är att Olands fastighetsutveckling ska börja bygga våren 2019.

– Till nästa hus ska vi lyssna mer på vad folk vill ha och då blir det nog mest tvåor och kanske någon fyra, för några har frågat efter ännu större bostäder, säger Dan Brolén.

Men först ska lägenheterna i nästa hus ut till försäljning. Olands fastighetsutveckling behöver sälja ett visst antal för att kunna sätta i gång med byggnationen.

– Det är svårt att bygga när vi har ett krav att sälja ett visst antal lägenheter innan vi sätter i gång. När vi säljer första bostaden måste vi ha ett slutdatum för när huset ska vara klart samtidigt som vi inte kan sätta ett startdatum för när bygget ska komma i gång, säger Dan Brolén.

Den politiska ledningen i Östhammars kommun har satt upp ett mål att kommunen ska växa i framtiden. Då behövs fler bostäder.

– Flaskhalsen är tillgången till bostäder. Det är superviktigt att bostadsbyggandet kommer i gång, säger kommunalrådet Jacob Spangenberg (C).

Det kommunala fastighetsbolaget Östhammarshem har på senare tid byggt hyresrätter i bland annat Gimo och Alunda, men Jacob Spangenberg hoppas att fler väljer att bygga bostäder i framtiden.

– Vi är oerhört glad och vill uppmuntra privata initiativ. Det är dessutom bra med olika upplåtelseformer, säger Jacob Spangenberg.