På Skyttbacksvägen i Österbybruk har boende i lägenheter och radhus väntat i över två år på fiber från IP Only. Avtal tecknades i april 2016. Men sedan har fibertåget bromsat in. En del grävjobb har gjorts, dosor har satts upp i lägenheterna och fiberkablar har även dragits fram till flera radhus. Men sedan i april har inget hänt.

– De som varit och jobbat har varit duktiga. Men nu är alla uppgivna här, säger Lars Vinger.

På sina håll ligger kablage i öppen dag.

Artikelbild

– De har rymt härifrån. Det är lite knöligt när det aldrig blir färdigt, säger Göte Gelinder som inte ser något alternativ till att fortsätta vänta.

– Den dag Telia stänger ned kopparlinan är man ju helt utan både TV och dator.

Även på andra håll har väntan på fiber blivit lång. Per-Olof Jansson bodde tidigare utanför Österbybruk och tecknade avtal om fiber med IP Only i april år 2016. Priset var satt till 19 900 kronor. Någon fiber har han dock inte fått. I somras sålde han huset och flyttade till Dannemora, men när han kontaktade IP Only i oktober för att säga upp avtalet fick han besked att det skulle kosta honom 4 900 kronor. Han ombads godkänna att IP Only skulle skicka ut en faktura på beloppet, vilket han vägrade.

– Jag tyckte att det var en skum text. Jag skulle ha haft förståelse om jag brutit avtalet innan bindningstiden gått ut. Men min tolkning av avtalet är att bindningstiden gick ut i april 2018, och jag hittar inget om automatisk förlängning, säger Per-Olof Jansson.

Artikelbild

| Vanlig post når brevlådan, men för att e-post ska fungera behöver fiberkabeln kopplas in i radhuset. Så har inte skett, hela området saknar anslutning.

Bolaget har enligt Per-Olof Jansson hänvisat till ”upparbetade kostnader kopplat till planering och projektering”. Vad som skulle ge IP Only rätt till ersättning och hur det regleras i avtalet har han inte fått svar på. Nyligen anmälde han bolaget till ARN, Allmänna reklamationsnämnden.

– De som köpte huset av mig var inte intresserade av att ta över avtalet, och jag kan ju inte låta IP Only gräva in fiber på mark som jag inte äger längre.

Redan innan ARN hunnit fatta något beslut ändrade sig IP Only – bara någon dag efter att UNT kontaktat bolaget. I det här fallet har det gått så lång tid ”utan större investering och anslutning att kunden kan säga upp avtalet kostnadsfritt” enligt IP Only. Per-Olof Jansson är glad att saken är utagerad.

– Han var jättetrevlig, han som ringde nu.

I det hus han flyttat till finns också avtal med IP Only sedan snart två år, men någon fiber har inte dragits in ännu.

– Vi har inte sett annat än reklamskyltarna som de satt upp. Men jag vill ju ha fiber, det är dålig mobiltäckning och TV via mobilt bredband fungerar ju inte.

Mattias Grafström är vd på Telekområdgivarna, som får ta emot allt fler klagomål från kunder som inte fått utlovad fiberleverans av olika aktörer.

– I Konsumentverkets vägledning står att för det fall man inte har fiberanslutning inom 24 månader bör man kunna avsluta avtalet utan kostnad. Men det är inte prövat av ARN ännu, däremot borde det komma beslut i ett sådant fall relativt snart. Vi har hänvisat kunder dit flera gånger just för att det är så oklart vad som gäller.

Vilket råd ger ni dem som inte har något alternativ till att vänta?

– Det är jätteknepigt. Det är ju meningslöst att häva ett avtal om man inte kan få någon fiber alls.

Mattias Grafström ser det som en politisk fråga.

– Regeringens mål är att alla ska ha tillgång till fiber, då måste någon bygga. Men vad händer med målet och vem ska ta ansvar om det inte byggs? Man kan fråga sig om det är rätt att konsumenterna ska ta den smällen.