Den första delen av arbetet har handlat om renoveringar inne i ishallen samt byggande av ny flygel med totalt åtta omklädningsrum i anslutning till Vegahallen. Det arbetet är nu på väg att bli klart.

– Innan lokalerna blir tillgängliga för allmänheten måste det först göras en slutbesiktning av dem, förklarar Gunilla Ström, intendent på Kultur och fritid i Tierps kommun.

I nästa steg ska den röda träbyggnad med omklädningsrum och speakertorn som står vid fotbollsplanen rivas och ersättas med nya lokaler på den östra delen av idrottsområdet.

Artikelbild

| Konstverk. Så här ser det konstverk ut som ska stå bredvid fotbollsplanen vid Vegavallen. Här visas det upp av fritidsintendenten Gunilla Ström och kultursekreteraren Louise Magnusson.

– Den nuvarande byggnaden är gammal och sliten så det finns verkligen ett behov av nya lokaler, säger Gunilla Ström.

Där dagens omklädningsrum står kommer ett konstverk att placeras. Konstverket kan beskrivas som en trappa i skarpa färger. Konstverket som kostar 165 000 kronor är gjort av Umeåkonstnären Mikael Åberg.

– Förutom att titta på konstverket så är tanken att det även ska fungera klättra och leka på, säger Gunilla Ström.

Under våren kommer också en grillplats och en sagostig att anläggas i skogområdet, precis bredvid Vegavallen.

Artikelbild

| Nytt. Vegahallen har fått en ny flygel med åtta omklädningsrum.

– Utefter stigen kommer det att finnas ställen med skyltar med små berättelser, förklarar Gunilla Ström.

Den kiosk som finns vid fotbollsplanen kommer inte att rivas.

Artikelbild

| Snart klart. Bygget av den nya flygeln med åtta omklädningsrum vid Vegavallen är snart klart.

– Den äger Tierps IF själva så den kommer att få stå kvar, förklarar Gunilla Ström.

Planen är att alla arbeten vid Vegavallsområdet ska vara klara till den invigning som är planerad till den 5 maj.

Om notan för bygget stannar på 35 miljoner kronor för Tierps kommunfastigheter AB återstår att se.

Som UNT tidigare berättat så menar Konkurrensverket att bolaget borde ha gjort en upphandling av arbetet vid Vegavallen. Någon upphandling av 35 miljonersuppdraget gjordes aldrig av det kommunala bolaget.

I stället valde kommunfastigheter att ge jobbet till ett bolag som man har ett ramavtal med när det gäller ombyggnationer.

Konkurrensverket har via förvaltningsrätten i Uppsala ansökt om att Tierp kommunfastigheter ska betala en så kallad upphandlingsavgift på knappa tre miljoner kronor som straff för att ha gjort en otillåten upphandling.

En dom i fallet ska, enligt förvaltningsrätten, komma i början av 2018.