Enligt Vattenfalls pressjour så ska felet ha berott på ett åsknedslag i en transformatorstation i Älvkarleby med matning söderut. Detta berörde cirka 15 000 hushåll i Östhammar och som mest 12 000 hushåll i Tierp.

Vid klockan 14 hade problemet åtgärdats och samtliga hushåll hade fått elen tillbaka.