Tanken med en den ridbara gång- och cykelvägen har varit att den skulle bidra till en säkrare gång- och cykeltrafik i området liksom öka möjligheten för ryttare att ta sig fram på ett säkert sätt.

Den totala kostnaden för att bygga en tre meter hög tunnel där hästar med ryttare på hästryggen skulle kunna passera var beräknad till cirka 6,5 miljoner kronor. Av detta skulle Älvkarleby kommun ha betalat cirka 1,5 miljoner kronor.

Nu har förslaget som tagits fram av tjänstemän i Älvkarleby kommun, Trafikverket och Region Uppsala refuserats av kostnadsskäl av politikerna i samhällsbyggnadsnämnden i Älvkarleby kommun.