Det var efter flera orosanmälningar på kort tid som kommunen tidigare i år inledde en utredning om barnens hemförhållanden.

I den utredning som gjorts av kommunen, och som återgetts under förhandlingen i förvaltningsrätten, sägs att det funnits allvarliga brister i omsorgen av barnen. Socialförvaltningen menar att det funnits en påtaglig risk för att barnens hälsa och utveckling om de skulle fortsätta att bo kvar hemma hos sina föräldrar.

I slutet av augusti i år beslutade också ansvariga politiker i kommunen att barnen skulle omhändertas, i enlighet med lagen om vård av unga för vård, och placeras på ett vårdhem.

Det kommunala beslutet överklagades av barnens föräldrar till förvaltningsrätten. Nu har förvaltningsrätten behandlat ärendet och i sin dom väljer man att gå på kommunens linje och säger att barnen ska omhändertas för vård.

I samband med förhandlingen i förvaltningsrätten har flera vittnesmål lämnats som berättar om både fysisk och psykisk misshandel i hemmet av barnen.

Barnen har innan beslutet i förvaltningsrätten vistats hos olika familjehem.

Vittnesmål från familjehemmen berättar om osäkra barn som haft svårt för det sociala samspelet i olika situationer.

Vidare menar förvaltningsrätten i sin dom att barnen inte fått sina näringstillskott tillgodosedda samt att det funnits brister i hygien på olika sätt.

Förvaltningsrätten konstaterar vidare i domen att barnen måste omhändertas för att det ska gå att säkerställa att de får den vård som de behöver för att utvecklas och må bra.