Totalt fick 19 föreningar dela på 220 500 kronor i årsbidrag inom Tierps kommun. Söderfors hembygdsförening sökte 20 000 kronor i årsbidrag men beviljades 9 000 kronor. Det ska räcka till att driva deras verksamhet hela året.

– Det årliga bidraget till hembygdsföreningarna borde ses över. Det var väldigt länge sedan bidragsnivån sattes och den behöver nu anpassas till den rådande verkligheten, säger Sara Sjödal, oppositionsråd i Tierps kommun. Hon instämmer med andra ord i Gunnar Tholanders kritik mot Tierps kommun då han menar att bidragets storlek hämnar de ideella krafter som värnar om bruksmiljön i Söderfors.

Bengt-Olov Eriksson (S), kommunalråd och ordförande i kommunstyrelsen i Tierps kommun, är inte lika positiv till en höjning av årsbidraget och poängterar att man inte bara kan fråga sig om en hembygdsförening bör få mer pengar.

– Vi har ett stort antal hembygdsföreningar i kommunen som ska dela på den totala summan. Vi får kanske se över om potten är för liten totalt sett, men den berör som sagt inte bara Söderfors hembygdsförening, säger Bengt-Olov Eriksson.

Gunnar Tholander anser att det råder en ekonomisk orättvisa inom kommun, sett till hur pengarna fördelas mellan bruken. Sara Sjödal menar att man ska akta sig för att ställa bruken mot varandra.

– Vi har många bruk och alla har sina egna egenskaper som kan lyftas och som gör dem unika.

Föreningarna måste bli bättre på att söka bidrag, menar hon, men poängterar även att kommunerna måste bli bättre på att stötta föreningarna inom detta.