Sedan 12-tiden i dag är Akademiska sjukhuset i Uppsala försatt i stabsläge på grund av akut platsbrist. Det berättar Henrik Pederby, kommunikationsdirektör på Akademiska sjukhuset, för UNT.

Stabsläget innebär bland annat att alla planerade operationer stoppas tills vidare.

I stället fokuserar vi på de kirurgiska ingrepp som är akuta. De som måste tas om hand omgående hjälper vi såklart, medan det som kan vänta lite skjuts upp, säger Henrik Pederby.

Han berättar att det under tisdagsmorgonen kom in många patienter samtidigt som många av de som redan låg inne inte kunde skrivas ut.

– Så nu försöker vi frigöra fler vårdplatser genom att ta in extra personal, i kombination med att vi ser över vilka patienter som skulle kunna skrivas ut.

Henrik Pederby vill inte uttala sig om hur länge sjukhuset kan komma att stanna i stabsläge. Senast i oktober skedde ett liknande stopp för planerade operationer. Det varade då i en vecka.

I sjukhusets egen statistik över antalet tillgängliga vårdplatser används en färgkodning, där rött innebär att ingen patient kan tas in utan att extraordinära åtgärder behöver vidtas.

Under hösten har antalet dagar som färgats röda på grund av överbelastning ökat. Det berättar Stefan Hjulström, produktionschef på Akademiska sjukhuset.

– Det blir värre och värre, säger han.

I våras granskade UNT hur vårdplatsläget på sjukhuset hade varit under de första månaderna på året. Det framgick då att det i januari inte hade varit en enda dag utan att samtliga avdelningar på sjukhuset haft överbeläggning.

LÄS MER: Inga fler sjuksköterskor trots satsning