Allt fler söker sig till landets universitet och högskolor. Totalt har 279 300 personer antagits till någon högskoleutbildning under hösten. 31 041 personer har antagits till Uppsala universitet.

– Vi har inte fler platser i år, så det är fler som har sökt i tid och allt fler som också blivit antagna till utbildningarna, säger Cilla Häggkvist, biträdande avdelningschef vid Studentavdelningen på Uppsala universitet.

Antagningarna har ökat med 4,4 procent från 2018. Nu väntar betänketid för de antagna studenterna.

– Man har fram till den 26 juli på sig att bestämma vad man vill läsa. Det är viktigt att man tackar ja på det bekräftelsemail man har fått, säger Cilla Häggkvist.

Psykolog-, läkare- och juristprogrammet fortsätter att vara de tre utbildningarna där en sökande behöver högst meritvärden för att komma in. De tre utbildningarna tillhör även de som flest personer har sökt till, tillsammans med sjuksköterske- och ekonomiprogrammet. 155 personer är antagna till läkarprogrammet och 290 är antagna till juristprogrammet. Totalt är över 6 000 personer placerade på reservplatserna till de två utbildningarna. Av de 2 572 personer som sökt sig till psykologiprogrammet har endast 48 antagits.

På SLU fortsätter veterinärprogrammet, där 150 av 820 sökande har antagits, och djurskötareprogrammet där 110 av 1 201 sökande har antagits, att vara de mest eftertraktade.