Det var i december 2017 som Arbetsmiljöverket gjorde en inspektion hos bilverkstaden. Det visade sig då att bland annat att en lyft, som är besiktningspliktig, inte hade genomgått godkänd besiktning av behörigt kontrollant.

Arbetsmiljöverket kräver nu att utrustningen först besiktigas innan den används. Verkstadens ägare ska även betala en sanktionsavgift på 40 000 kronor.