– Det har varit lugnare än vad det brukar vara, vilket troligen beror på utbudet och konkurrensen från fotbolls-VM, säger Mikael Wärlander, vikarierande biografchef på SF-bio i Uppsala.

Juli är normalt sett en viktig biomånad. Då har många amerikanska filmer premiär. Torkel Ståhl är analytiker på Svenska Filminstitutet:

– Sammantaget visar våra undersökningar på att juli är den viktigaste månaden för amerikansk film och en genomsnittlig månad för europeisk film. I Sverige har vi de senaste tio åren sett en minskning i antal besök i juli, men det är ingen stor trend utan har mer att göra med vilka filmer som visas, säger han.

Även vädret, biografernas kortare öppettider och konkurrensen från andra evenemang kan påverka biotittande.

– Fotbolls-VM kan absolut ha påverkat, samtidigt är det svårt att säga eftersom halva juli återstår, säger Torkel Stål.

På sommaren ser publiken hellre komedier, familjefilmer och actionfilmer. Drama, dokumentärer och svenska filmer går bättre under vinterhalvåret.

Vilka är de största skillnaderna mellan biobesökandet på vintern och sommaren?

– På vintern är det en större variation mellan genrer och filmer på biograferna. På sommaren går vi på bio även på veckodagarna, vilket vi i mindre utsträckning gör på vintern.

Enligt Svenska Filminstitutets statistik från 2016 gick varje invånare i Uppsala län på bio 1,7 gånger. I Uppsala kommun låg siffran på 2,5. I Uppsala län besökte 606 874 personer biografen under 2016.

I november i år får Uppsala en ny biograf. Det är Nordisk film som öppnar i Altrium Ljungbergs lokaler i Gränby centrum.