Byggnaden har stått och förfallit sedan 2012. Dörrar har stått på vid gavel och barn har kunnat ta sig in och riskerat att skada sig.

Rivningen, som skedde i början av oktober, möjliggör ett öppnande av Bandstolsvägen, som nu är en återvändsgata.

Rivningen är en del i arbetet med att öka tryggeten i området och får bort stadsdelen från listan över särskilt utsatta områden.

– Vi har under året som en del i arbetet med 89-punktsprogrammet för Gottsunda-Valsätra prioriterat aktiv byggtillsyn i området. Det har resulterat i flera ärenden där vi ställer krav på ovårdade fastigheter. Pizzerian är en och den har nu rivits, säger Erik Pelling (S), kommunstyrelsens ordförande.