I slutet av november slog Citymail i Uppsala ihop tre kontor till ett. Denna omorganisation i kombination med många sjukskrivningar är, enligt Citymail själva, anledningen till att postutdelningen varit uppemot en månad sen i stora delar av Uppsala.

Postoperatörer bör informera Post- och telestyrelsen (PTS) om omorganisationer. Men det gjorde inte Citymail i det här fallet, enligt Olof Bjurö, chef för postavdelningen på Post- och telestyrelsen.

– Det borde de absolut ha gjort. Då hade vi kunnat ställa frågor om hur de ska säkerställa att postutdelningen fortsätter som den ska. Vi kommer nu att ta upp med dem varför detta inte gjordes, säger Olof Bjurö.

PTS har startat ett tillsynsärende mot Citymail för att ta reda på varför det blivit så stora förseningar och hur företaget ska förhindra att detta sker igen.

– Om det stämmer att det rör sig om förseningar på fyra veckor är det väldigt ovanligt. Jag har inte hört att det förekommit tidigare.

Då har ändå postoperatörerna, inte minst Postnord, haft stora problem med utdelningen de senaste åren. Sedan klagomålen på operatörerna från allmänheten ökat kraftigt från 2014 till 2016 beställde PTS en utredning om vad som behövde göras för att komma till rätta med situationen. Kontentan blev att PTS nu gör fler inspektioner samt ställer hårdare krav på postoperatörerna – däribland kravet att utföra riskanalyser inför förändringar som exempelvis omorganisationer. Om det kan bli fråga om vite, alltså ett slags böter, för Citymail på grund av avbrotten i postutdelningen vill inte Olof Bjurö uttala sig om i nuläget.

På grund av digitaliseringen skickar vi allt färre brev, samtidigt som näthandeln lett till fler paket. Postoperatörerna har därför behövt ställa om sina verksamheter, vilket ibland gått ut över kvaliteten. Men Olof Bjurö tror att utvecklingen vad gäller postutdelningen är på väg åt rätt håll – trots det nuvarande haveriet med Citymail i Uppsala.

– Klagomålen minskade under 2018, även om de fortfarande är fler än 2014. Både Postnord och Citymail har vidtagit åtgärder, bland annat har Postnord tillsatt mer resurser eftersom man insåg att man skurit för hårt i personalen, säger han.

Anledningen till att PTS inte informerades om omorganisationen på Citymail i slutet av november var att Citymail inte trodde att den skulle påverka postutdelningen. Det uppger Citymails kommunikationsansvarige Patrik Allinger.

– Vi hade planerat för en bemanning som skulle klara driften, så vi såg ingen anledning att informera dem. Det som sedan hände var att vi drabbades av sjukdomar av olika slag, säger han.