Omkring 35 brandmän från fem brandstationer arbetade med att bekämpa branden i Gottsundaskola från det att den upptäcktes strax före klockan 03 på söndagsnatten. Flera har vittnat om att branden spred sig hastigt.

– Ja, det var ett mycket snabbt brandförlopp. Skolan är byggd som envåningshus med påbyggda vindar. Branden började någonstans på nedre botten och brandgaserna tog sig upp till vinden, säger Torbjörn Mattson som är vakthavande brandinspektör och var räddningsledare vid skolbranden i Gottsunda.

Brandgaserna ökar risken för snabb spridning, och det var det som hände. Gasen letar sig fram genom vindsutrymmen och ventilationsanläggningar. Samtidigt skapas ett högt tryck i utrymmena som gör att den rör sig fort.

– Brandgas är lika lättantändlig som bensin. När den är spridd över ett stort vindsutrymme så kan det tända långt bort från själva brandhärden, säger Torbjörn Mattson.

Det hände i Gottsunda och gjorde att brandmännens försök att avgränsa branden i de olika byggnaderna misslyckades.

– Den gick förbi oss genom ventilationsanläggningar och dolda vindsutrymmen, säger Torbjörn Mattsson.

Liknande förlopp har konstateras vid de senaste årens bränder i radhus och flerfamiljshus med gemensamma vindsutrymmen. Fastighetsägare kan då tvingas installera avskiljande väggar som kan stå emot en brand i 30 minuter. För lokaler av Gottsundaskolans typ som är byggda på 1970-talet finns inte sådana krav.

Borde man ställa sådana krav?

– Vi vill alltid ha ett bättre brandskydd. Men skolan är byggd enligt gällande regelverk och att bygga avskiljande väggar är dyrt. Samtidigt är investeringen liten jämfört med kostnaden för en sån här brand, säger Torbjörn Mattsson.

Ägaren, Uppsala kommuns fastighetsbolag Ab, har i dag inte några sådana planer. Enligt bolagets vd Anders B Lundh, rättar sig bolaget efter de krav som försäkringsbolagen ställer på brandskyddet.

– Hur det är i just det här fallet har jag ingen kunskap om i dag. Men alla våra fastigheter är fullt försäkrade, säger han.

Kommer ni att bygga upp skolan igen?

– Vi sitter just nu i diskussion med hyresgästen om hur vi ska göra. Vi måste veta vad hyresgästen vill innan vi tar ett beslut om att bygga ny skola och var den i så fall ska byggas, säger Anders B Lundh.

Fotnot: Se vidare om uppbyggnadsplanerna i artikeln nedan.