Det var i början av december 2018 som postoperatören Citymail (tidigare Bring Citymail) började få omfattande problem med postutdelningen i Uppsala, med förseningar på flera veckor. Hundratals upprörda Uppsalabor kontaktade UNT och berättade om bland annat påminnelseavgifter på räkningar som aldrig levererats, körförbud på bilar sedan fordonsskatten inte betalts och betyg till elever som inte kommit fram.

Citymail förklarade att förseningarna bland annat berodde på en omorganisation i början av december, samtidigt som man fick problem med sjukdomar och strömavbrott.

LÄS MER: "Aldrig varit med om en sådan här läsarstorm"

I början av januari inledde den statliga myndigheten Post- och telestyrelsen (PTS) en tillsyn mot Citymail för att ta reda på vad som hänt. Enligt den svenska postlagen ska postverksamhet ”bedrivas så att den tillgodoser rimliga krav på tillförlitlighet”. Det var för att undersöka om Citymail uppfyllde de kraven, samt de tillståndsvillkor och föreskrifter som företaget ska följa, som PTS inledde en tillsyn. Nu kommer beskedet att tillsynen avskrivs.

LÄS MER: Hundratals upprörda över Citymails haveri

PTS anser att Citymail vidtagit tillräckliga åtgärder för att liknande förseningar inte riskerar att upprepas i framtiden.

– Vi har ställt frågor om hur de ska säkerställa att det inte sker igen, och upplever att de har tagit lärdom av det som skedde i vintras, säger Petter Öhrn, pressansvarig på PTS.

Citymail ska enligt avskrivningsbeslutet bland annat ha anställt ett 20-tal personer för att komma till rätta med problemen. I beslutet nämns att några postnummerområden återigen fick posten försenad i början av februari, men att det sedan åtgärdades. Från mitten av mars ska inga klagomål om postutdelningen i Uppsala ha inrapporterats till PTS.

– Åtgärderna verkar alltså ha haft effekt. Sen kan vi inte sia över hur det kan bli i framtiden, men just det här ärendet är nu avskrivet, säger Petter Öhrn.