– Ibland känner jag lite abstinens efter mobilen. Men hade vi fått ha mobiler hade väl alla bara suttit med dem och inte pratat med varann, säger Malou Särnblad som går i nian på Kunskapsskolan i Uppsala.

Hon sitter i det rum som kallas rastzonen och spelar kort med Emil Nilsson och Ellinor Raak, även de niondeklassare. Kortspelet Finns i sjön, förklarar de glatt. På frågan om de skulle vilja att det var fritt fram att ha mobiler svarar alla tre nej. Främst för att de tror att de skulle umgås mycket mindre då.

– Nu spelar vi mycket kort och pratar. På sommaren brukar vi spela King ute på gården, säger Malou Särnblad.

Artikelbild

| Schackspelet kommer ofta fram för från vänster Hugo Cassel Hallberg, Dan Holmberg, Philip Drakenberg, Wilma Hallman och Josefine Törnberg, som alla går i åttan på Kunskapsskolan. Alla utom Philip Drakenberg tycker att mobilförbudet är ganska skönt. "Vi hade nog inte lärt känna varann lika bra om vi fått ha mobilerna jämt" säger Wilma Hallman.

Ellinor Raak säger att det märks att kompisar som går i andra skolor använder mobilerna mycket på raster.

– När man hämtar ut mobilen efter skolan har man fått en massa snaps och annat skickat till sig.

Kunskapsskolan som har cirka 600 elever införde för fyra år sedan mobilförbud på lektioner, i matsalen och i omklädningsrummen. Sedan tre år tillbaka är även rasterna mobilfria för samtliga elever. På morgonen lämnar eleverna in mobilen, när de går hem får de tillbaka den. Om mobilen behövs i undervisningen går de och kvitterar ut den någon timme. På frågan om det inte kan bli bökigt svarar Malou, Emil och Ellinor med en axelryckning; inte särskilt.

Rektor Kerstin Larsson säger lyriskt att vinsterna med ett mobilförbud på skolan är stora.

Artikelbild

| Eleverna på Kunskapsskolan lämnar in mobilen när de kommer på morgonen, sedan förvaras mobilerna i ett låst rum.

– Det blir en helt annan stämning. Eleverna tittar upp och pratar med varandra. Vi har också sett att antalet kränkningar på sociala medier har minskat drastiskt.

En del skolor känner att det blir svårt att se till att förbudet efterlevs, förstår du argumentet?

– Absolut, ett förbud kräver ju att personalen är med på detta och agerar lika för att se till att förbudet efterlevs. Här fungerar det bra, jag är stolt över personalen.

Är det inga elever som bryter mot förbudet?

– Jo, klart det finns, men det är inte särskilt vanligt.

Alla högstadieelever på Kunskapsskolan har en egen dator, som de fritt kan använda även på rasterna. Vid ett av borden i rastzonen har ett gäng åttondeklassarna slagit sig ner med ett schackspel. Inte heller de skulle vilja att mobiler var tillåtna.

– Det är ganska skönt, man slipper tänka på mobilen, säger Josefine Törnberg.

– Ja, om man har mobilen blir det svårt att koncentrera sig på annat. På min förra skola satt alla med mobilerna hela tiden, säger Hugo Cassel Hallberg.

Men Philip Drakenberg håller inte alls med sina klasskompisar. Han skulle gärna vilja ha mobilen på rasterna.

– Det finns ju en massa mobilspel som är roliga, säger han.