Det var 8 juni i år som misshandeln ska ha ägt rum på Islandsbron i centrala Uppsala. Enligt domen ska de två männen vara bekanta med varandra och hamnat i en diskussion. 20-åringen som var mycket berusad vid tillfället ska då ha slagit till den andra mannen med en trasig glasflaska.

Tingsrätten bedömer misshandeln som grov då tillhygget ska jämställas med ett livsfarligt vapen. Domen bygger i stor utsträckning på målsägande samt två vittnens samstämmiga berättelser som inte motsägs av 20-åringen, som varken erkänt eller förnekat gärningen.

Mannen döms till fängelse i 18 månader samt att betala ett skadestånd till målsägande på 30 000 kronor. Efter avtjänat straff ska mannen även utvisas från Sv5erige.