Tanken var att patienterna skulle börja flytta in den 1 februari i det nya 100-huset, eller J-huset som projektet kallats under byggtiden. Men nu skjuts flytten upp till mitten av mars eftersom entreprenören inte i tid kunnat åtgärda alla besiktningsanmärkningar som sammanställdes i höstas.

– Det här är allvarligt. Vi förväntar oss att entreprenören åtgärdar fel och brister i tid, säger Thomas Thunblom, förvaltningschef för fastighet och service inom Region Uppsala.

Han säger att det är vanligt att det förekommer anmärkningar i samband med slutbesiktningen, men att kraven på att fel är åtgärdade innan man flyttar in är högre när det är ett sjukhus. I det här fallet handlar det också om några allvarliga fel, som att golvlutningen i 29 våtrum är fel, vilket gör att det kan samlas vatten på golvet. Felaktiga skruvar i förankringen av fönster räknas också som allvarliga brister.

Artikelbild

| Det nya huset kommer att ha ingång 100 och 101.

– Vi kommer nu att ta upp en diskussion med entreprenören om ersättning för förseningen, säger Thomas Thunblom.

En ny besiktning görs under torsdagen. Protokollet från den besiktningen sammanställs på måndag, och först då är det klart hur många av de 334 kvarvarande anmärkningarna som inte rättats till i tid. Redan nu står det dock klart att de felbyggda våtrummen och fönsterpartierna inte kommer att vara åtgärdade förrän i mitten av mars.

Vi har frågat Skanska, som ansvarar för bygget, hur det är möjligt att missa såna grundläggande byggtekniska detaljer som golvlutningen i badrummen men endast fått svar via mejl från regionchefen Marcus Andersson: "J-huset är ett mycket stort och komplicerat projekt med många inblandade parter ... Vissa brister upptäcks tyvärr sent eller efter överlämnande och tar en del tid att åtgärda för att alla parter ska vara nöjda."

Den nya vårdbyggnaden har varit omskriven under hela byggtiden. Tidigt stod det klart att de första kalkylerna skulle komma att spricka. 2015 togs ett beslut om en investeringsram på 1,8 miljarder. Inte heller den beräkningen har kunnat hållas. Prognosen säger nu att slutnotan landar på 2,7 miljarder. Huset har byggts på löpande räkning, vilket gör att den fullständiga kostnaden är klar först när hela huset är färdigt.

Det har också varit diskussion om fasadmaterialet som drabbats av mögelskador. Det har gjort att Region Uppsala har krävt förlängd garantitid för huset.

LÄS MER: Vattenläcka i nybyggda huset

LÄS MER: Omtalad sjukhusbyggnad premiärvisades

LÄS MER: "Huset ingen riskkonstruktion"

LÄS MER: Skadad fasad väcker frågor

LÄS MER: Toppchef kan sägas upp efter byggskandalen