En sliten Chrysler står parkerad längs Verkstadsgatan i Uppsala. Fordonet har lappats för p-böter men ägaren verkar helt sonika ha dumpat sin bil på platsen. Det har gått så långt att folk börjat plocka delar från den och nyligen försvann framlyktorna.

Måns Jacobsson, som arbetar i området, berättar att Chryslern stått där på gatan i ungefär tre månader.

– I början av sommaren ringde jag kommunens parkeringsbolag och bad dem ta bort bilen. Jag fick till svar att flera hade hört av sig om samma bil men de kunde inte göra något eftersom budgeten för bortforsling av felparkerade bilar tagit slut.

Artikelbild

| ”Jag bad kommunens parkeringsbolag ta bort den här bilen som stått på Verkstadsgatan i månader. Men jag fick svaret att pengarna tagit slut”, berättar Uppsalabon Måns Jacobsson.

Måns Jacobsson kontaktade då polisen som dock inte var intresserad och det slutade alltså med att bilen förblev stående på platsen.

Det här är inte den enda övergivna bilen som blir kvar på Uppsalas gator, trots p-böter och trots att kommunens p-bolag känner till felparkeringarna.

Bakgrunden är att kommunen kan forsla bort bilar som är felparkerade eller har obetalda p-böter. Kommunens bolag Uppsala Parkerings AB, UPAB, har ingått ett avtal med kommunen om att flytta 100 fordon under 2018 mot en ersättning av cirka 600 000 kronor.

Men årets gräns på 100 fordonsflyttar har uppnåtts sedan länge. Följden är att UPAB:s avtalade ersättning för hela 2018 redan gått åt.

Fortfarande tas felparkerade fordon bort från Uppsalas gator men det sker mer sällan än tidigare under året.

– I och med att grundbudgeten för flyttning av 100 fordon är förbrukad måste vi nu prioritera hårt för att hålla kommunens kostnader på en rimlig nivå, säger Johan Lundqvist (MP), ordförande vid gatu- och samhällsmiljönämnden som ingått avtalet med UPAB.

Många Uppsalabor ser nog framkomlighet i trafiken som en viktig fråga.

– Det finns ekonomiskt utrymme för ytterligare fordonsflyttar. I nuläget tar vi i första hand bort sådana fordon som blockerar trafiken eller utgör en trafikfara. Andra bilar kan komma att stå kvar en tid, uppger Johan Lundqvist.

Har nämnden dålig ekonomi?

– Den senaste prognosen visar att vi ungefär kommer att gå plus minus noll i år, kanske behöver nämnden spara lite.

Enligt Petra Parkkila på UPAB finns just nu ett tiotal fordon i Uppsala som varit felparkerade en längre tid men som inte transporteras bort till följd av att grundbudgeten sinat.

Johan Lundqvist säger att kommunen ska se över frågan om fordonsflyttar ur flera perspektiv.

– Det handlar både om hur vi ska finansiera fler fordonsflyttar men också hur vi ska kunna minska antalet fordon som behöver flyttas.

Om kommunen transporterar bort en felparkerad bil avkrävs ägaren en avgift på 3 700 kronor. Men det täcker inte hela kommunens flyttkostnad som uppgår till cirka 6 000 kronor per fordon.

– Man kan fråga sig hur rimligt det är att skattebetalarna får stå för en del av kostnaden vid en fordonsflytt, kommenterar Johan Lundqvist.

Går det inte att höja den avgift som kommunen tar ut av bilägaren?

– Det är en fråga vi får titta på.

Måns Jacobsson tycker att kommunen borde utöka anslaget så att de felparkerade bilarna forslas bort och inte blockerar p-platser eller gator i onödan.

– Det rör sig ju om ganska små pengar.

Han framhåller att kommunen skärpt parkeringsreglerna i Uppsala och på vissa ställen till exempel infört p-avgift under en större del av dygnet än tidigare.

– Om Svensson parkerar fel blir det åtgärder direkt. Men personer som straffat ut sig kan lämna sina bilar på gatan hur länge som helst. Det är rimligt att kommunen lägger pengar på att få bort de här övergivna bilarna, det ser jag som en service gentemot dem som sköter sig.