Det är P4 Uppland som rapporterar om det ökade behovet.

Kvinnojouren Liljan i Tierp och Älvkarleby är en av många tjej- och kvinnojourer som är beredd på det ökade söktrycket när våldet eskalerar i hemmen efter julhelgerna.

Enligt Barbro Wiklund, som är ordförande för Liljan, är orsaken till att fler kvinnor nu hör av sig att de är tillbaka till jobben och kan tala i telefon utan att bli avlyssnad av sina män, rapporterar P4 Uppland.