Den 50-årige Uppsalabon hyr en etta. Socialtjänsten har beslutat att han har rätt till ekonomiskt bistånd till hyran på högst 4 000 kronor i månaden.

Han har fått två månader på sig att skaffa en bostad med lägre hyra.

Mannen har invänt att han är nyanländ till Sverige och därför bara hunnit stå en kort tid i bostadskön. Dessutom saknar han fast inkomst vilket försvårar för honom att ta sig fram på bostadsmarknaden.

50-åringen har överklagat till förvaltningsräätten som anser att tidsfristen ska utökas till fyra månader. Däremot tycker rätten att en månadshyra på 4 000 kronor är en skälig nivå för hyresbidraget.