Jämfört med tidigare EU-val har det varit en strid ström av röstande i lokalerna för förtidsröstning i Uppsala. Under 15 dagars förtidsröstning hade 27 731 av Uppsalaborna hunnit rösta i årets EU-val. Det kan ä rdrygt 10 000 fler än i EU-valet 2014 under motsvarande period.

Valdeltagandet har hittills varit mycket lägre i EU-parlamentsvalet än i övriga svenska val. 2014 gick 51,1 procent av de röstberättigade till valurnorna i EU-valet. Hösten samma år röstade 85,8 procent i riksdagsvalet. Uppsala har haft ett något högre valdeltagande än genomsnittet. Här var det 59,9 respektive 88,2 procent som röstade i de båda valen 2014.

Det är svårt att utifrån antalet förtidsröster göra en säker prognos över det totala valdeltagandet i valet. Skulle trenden hålla sig pekar det mot att drygt 70 procent av Uppsalaborna kommer att rösta i år.

Artikelbild

| Stadsbiblioteket är den populäraste lokalen för förtidsrösning i Uppsala.

Karl-Oskar Lindgren, statsvetare vid Uppsala universitet, vill inte ge några förutsägelser om valdeltagandet utifrån antalet förtidsröster, men säger att trenden går mot ett högre valdeltagande i EU-parlamentsvalet.

– Det brukar ta lite tid innan man börjar anamma nya demokratiska institutioner. Så var det även när allmän rösträtt infördes. Och vi har sett att valdeltagandet stadigt ökat sedan första EU-valet då bara 35 procent röstade, säger han.

Han pekar också på att brexitkaoset i Storbritannien gjort att färre svenskar nu vill lämna unionen, vilket också kan öka viljan att rösta i EU-valet.

– Då kan fler vara intresserade av att vilja påverka politiken inom EU.

Han tror också att en del ämnen som varit aktuella, som klimatet, kan göra att fler vill rösta på EU-nivå, där politikerna kan ha ett avgörande inflytande på de frågorna.

Samtidigt tror Karl-Oskar Lindgren att det kan finnas en allmän trend som får fler att förtidsrösta i EU-valet än i riksdagsvalet, vilket gör att det kan vara svårt att dra för stora slutsatser av det tidiga förtidsröstandet.

– Jag vågar inte säga att ökningen av valdeltagandet kommer att bli lika stor som ökningen av förtidsröstande, men ursprungsgissningen är att ökningen av valdeltagandet i EU-parlamentsvalet kommer att fortsätta även i detta val, säger Karl-Oskar Lindgren.

Årne Åhman, valsamordnare på länsstyrelsen, har också noterat att förtidsrösterna är fler i år.

– Med lite tur kan vi utmana Stockholm som länet med det högsta valdeltagandet, säger han.